мастерская
картин и портретов
в томске
Томск, Алтайская, 5/2, строение 1

Картина Клода Моне В Лесах в Живерни на холст

Моне Клод

Артикул: M.46.3.4

In the Woods at Giverny: Blanche Hosched? at Her Easel with Suzanne Hosched? Reading

1887 г. Холст, масло. 91,4 x 97,7 см.